Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Labox sp. z o.o., w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia. Oświadczam również, iż zapoznałem się z  Polityką Bezpieczeństwa.

    kontakt@gracefullcosmetics.com