Polityka Bezpieczeństwa

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE I ZASADACH PRZETWARZANIA

Firma Labox sp. z o.o. jest Administratorem Twoich danych osobowych.
Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy podane przez Ciebie dane (adres e-mail) w celu przesyłania Ci newslettera, w którym będą zawarte informacji marketingowe w tym ofert handlowych dotyczących produktów i usług, promocji oraz ofert na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcy danych
Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, dostawcy usługi hostingowej, Google LLC. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych
Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
Twoje prawa:
Informujemy, że przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
f) prawo do przenoszenia danych:
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną z wykorzystaniem następujących danych:
e-mail: ………………………………………………….

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.